מידת האהבה - האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל

מומלץ בשבילך