מטרת התורה - ליצור זולת שאליה יופנה הדיבור האלוהי

ל' אדר תשע"ט
פרשת בראשית

מומלץ בשבילך