"מחשבות שלום ... לתת לכם אחרית ותקוה"

מומלץ בשבילך