הקדשת שיעור

"מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו"

מומלץ בשבילך