מותר לומר פרשת עשרת הדברות ביחיד אבל לא בציבור

מומלץ בשבילך