הקדשת שיעור

מורשת הפליטה האנושית

י"ז שבט תש"פ
ספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' בהוצאת ספריית חוה . עמוד 71 המאמר אורות התחיה פרק א' שיחה ב'

מומלץ בשבילך