מוסר ההויה

כ"ב חשון תשע"ט
כרך ג' המשך פסקה ג' בפנים הספר "המוסר הוא אחד מחזיונות ההויה"

מומלץ בשבילך