הקדשת שיעור

מוספי ראש חודש פסח ושבועות

י"ד כסלו תשס"ט
פרק כח פסוקים טז - לא פרשת פנחס פינחס

מומלץ בשבילך