הקדשת שיעור

מואב ומדין השלימו בינהם כדי להילחם ביחד בישראל

י"ב תמוז תשע"ח
ספר במדבר פרק כב'

מומלץ בשבילך