הקדשת שיעור

מה שאתה אוכל הופך להיות אתה . אל תהפוך לחתיכת איסור !

מומלץ בשבילך