מה רע להגיד לאדם בדיוק מה שאני חושב עליו ?

מומלץ בשבילך