מה נקרא בשר ומה נקרא עצם לעניין אכילת קרבן הפסח ושבירת עצם בו

י"א אייר תשע"ט
משנה מסכת פסחים פרק ז' משנה יא'

מומלץ בשבילך