הקדשת שיעור

מה מיוחד בפרשת בלק עד שחכמים רצו לקובעה בקריאת שמע ?

ט' תמוז תשע"ז

מומלץ בשבילך