מה יעשה מי שנמצא בדרך לעניין תפילה ? 'תפילת הביננו'

כ"ג טבת תשע"ט
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קי'

מומלץ בשבילך