הקדשת שיעור

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל

י"א אלול תשס"ח
פרק כד פסוק ה' פרשת השבוע בלק

מומלץ בשבילך