מה זכה רשב"י שיום פטירתו הוא יום חג?

י"ח אייר תשע"ד
מדוע זכה דוקא רבי שמעון בר יוחאי מכל התנאים ומכל גדולי ישראל שבכל הדורות שיום ההילולא שלו יצויין בכל קהילות ישראל כיום חג?

מומלץ בשבילך