הקדשת שיעור

מה השפעת מידת הבושה עלינו?

ז' שבט תשע"ה
מהרל נתיב אהבת הרע פסקה ח

מומלץ בשבילך