מה הקשר בין תפילה, ביכורים וחורבן בית המקדש ?

מומלץ בשבילך