מה המשמעות של 'שבת הארץ'

ט' אייר תשע"ט
ספר ויקרא פרק כה' פסוק ו'

מומלץ בשבילך