הקדשת שיעור

מה המשמעות של התגלות הבורא כמלך ולא רק כמי שיצר את הטבע ?

מומלץ בשבילך