הקדשת שיעור

"מה אקוב לא קבה אל" - עם ישראל ללא חללים

י"ג תמוז תשע"ב
ניתן לצפות ולהוריד שיעורים נוספים של הרב קשתיאל ורבנים נוספים באתר "בני דוד"- www.bneidavid.org- לימוד פורה

מומלץ בשבילך