מה אפשר לקחת לחיים מאנשים שחופרים בארות ?

מומלץ בשבילך