מהם סימני ההיכר של אהבה אמיתית- חלק ב

כ"א טבת תשע"ה
עמוד 25 בספר "שלוש שלומות הן"

מומלץ בשבילך