הקדשת שיעור

מהם ההרגלים שאנו צריכים להקנות לעצמנו בזוגיות

א' שבט תשע"ה
עמוד 26 בספר "שלוש שלומות הן"

מומלץ בשבילך