מהם הדברים שמונעים את יצירת הפתיחות בעת ההכרות בין משתדכים ?

י"ב אדר ב תשע"ט
עמוד 115 בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך