הקדשת שיעור

מהי נקודת המוצא בגישה החינוכית?

מומלץ בשבילך