מהו מקור המוסר ?

כ"ט חשון תשע"ט
כרך ג' המשך פסקה ה' בפנים הספר "המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם"

מומלץ בשבילך