מהו ה'אמצע' בסרגל המידות ומדוע נכון להימצא דוקא בו?

ז' אייר תשע"ו

מומלץ בשבילך