מהות העבודה בראש השנה

כ"ו אלול תשע"ח
לעילוי נשמת צדוק בן שושנה שמס ז"ל

מומלץ בשבילך