הקדשת שיעור

מהות הנסיון בעניין הגויים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל

כ"ח תמוז תשס"ט
סוף פרק ב' תחילת פרק ג'

מומלץ בשבילך