הקדשת שיעור

מדרגת לימוד תורה של ציבור

כ"ב כסלו תשע"ח
פרק שלישי משנה ג'

מומלץ בשבילך