מדוע תלו חז"ל את החיסרון של חזקיהו באי אמירת שירה ולא בדברים אחרים ?

מומלץ בשבילך