הקדשת שיעור

מדוע שאול נחבא אל הכלים?

מומלץ בשבילך