הקדשת שיעור

מדוע רצה יצחק לברך את עשו ?

מומלץ בשבילך