מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?

מומלץ בשבילך