מדוע עשו בני ישראל רק פסח אחד במדבר ?

י"ב סיון תשע"ז
מי הם האנשים שבקשו פסח שני

מומלץ בשבילך