מדוע נקרא שם השבת שלפני הפסח 'שבת הגדול' ?

מומלץ בשבילך