מדוע נהג רב גידל לשבת בשערי טבילה ?

ד' טבת תשע"ט
על פי הגמרא במסכת ברכות דף כ'

מומלץ בשבילך