מדוע לא מוזכר שכר עולם הבא בתורה ?

כ"ד כסלו תשס"ח
פרק כו פסוק יא פרשת בחוקותי

מומלץ בשבילך