מדוע יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי הוא יום הילולה ולא אבלות ?

מומלץ בשבילך