הקדשת שיעור

מדוע חל יום העצמאות דווקא בחודש אייר

מומלץ בשבילך