מדוע זמן קריאת שמע תלוי בזמן אכילה ?

מומלץ בשבילך