מדוע התפילה נקראת בשם נפש

ז' סיון תשע"ט
שער ב' פרק יד'

מומלץ בשבילך