מדוע הקב"ה ניסה את אברהם אבינו בכל כך הרבה נסיונות ?

מומלץ בשבילך