מדוע הציווי על שמירת השבת דווקא בעת העיסוק בהקמת המשכן ?

כ' אדר תשע"ט
ספר שמות פרק לה' פסוק ב'

מומלץ בשבילך