מדוע המלך עוזיה רצה להיכנס להיכל ולהקריב קטורת ?

כ"ח חשון תשע"ט
מלכים ב' פרק טו'

מומלץ בשבילך