מדוע המלך חזקיה לא אמר שירה על נס ההצלה מחיל סנחריב ?

ב' שבט תשע"ט
מלכים ב' פרק יח' כיבוש לכיש

מומלץ בשבילך