מדוע הובאו דברי אבא בנימין דווקא לעניין התפילה

מומלץ בשבילך