מדוע דווקא במצות השמיטה נזכר הר סיני ?

י"ד אייר תשע"ח
ספר ויקרא פרק כה' פסוק ב'

מומלץ בשבילך