מגמת מוסר הקודש

ד' טבת תשע"ט
כרך ג' פסקה יב' בפנים הספר "המגמה האחרונה בחיים היא הקדושה" פסקה יג' - התעלות המוסר הציבורי לקודש

מומלץ בשבילך